Ben je geadopteerd
Heb je ooit een kind agestaan
Het adoptieregister is betsemd voor iedereen die open staat voor contact met haar of zijn biologische ouders of met het kind dat ooit werd afgestaan. Het adoptieregister is onderdeel van het contactregister